Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

EQUINOX ve PRO-NOX

Equinox ve Pronox nedir?

Equinox ve Pronox, Kanada’da üretilen aynı cihazın iki ayrı pazar adıdır. Kanada’da Equinox, ABD’de ise Pronox olarak satılmaktadır. ABD’de pazar lideridir. Equinox Relieve/Pronox, hastaların sabitlenmiş %50 N2O, %50 O2 karışımını, ağızlık ya da maske yoluyla inhale ederek almasını sağlayarak, analjezik ve anksiyolitik etki verir. Kullanımıyla, medikal uygulamalardaki ağrıya ve endişeye bağlı rahatsızlığı minimalize eder. “Anestezik” değil “Analjezik Yöntem” olarak sınıflandırılmıştır. Hasta elinde bulunan ağızlıktan ya da maskeden nefes çekerek işlemi gerçekleştirir. Kontrol tamamen hastadadır.

Genel Bakış

%50 N2O, %50 O2 analjezi sistemi.
Azot protoksit ve oksijen kullanılarak uygulanan bu analjezik ve anksiyolitik sistem, hastanın bilincini kaybetmeden, hekimle iletişim halinde olarak, konforlu ve kaliteli bir tedavi imkanı sunar.

Equinox ve Pronox, hastaların sabitlenmiş %50 N2O, %50 O2 karışımını, ağızlık ya da maske yoluyla inhale ederek almasını sağlayarak, analjezik ve anksiyolitik etkisinin başlamasını sağlar. Kullanımı çok kolaydır. Hasta elinde bulunan ağızlıktan nefes çekerek işlemi gerçekleştirir. Herhangi bir hazırlık gerektirmez.

Başlarken 6-7 derin nefes çekilir, 15-20sn beklendikten sonra, rahatlama ve ağrı kesici etkisi başlar. Sonra birkaç nefes daha alınarak yapılacak işleme başlanır. Hasta, ihtiyacı oldukça, gazı çekmeye devam eder.

Vücudun doğal endorfin ve dopaminlerinin salınımını aktive ederek etki gösterir. Temel özelliği, analjezik, anksiyolitik etkisi ve hastanın ağrıya olan toleransını artırmasıdır. Vücutta genel bir gevşeme hissi olur, hasta yapılan işlemi umursamaz ama kendindedir(Bilinçli sedasyon). Başka bir deyişle hastanın ağrı ile olan bağlantısı kesilir.

Cihaz, FDA onaylı ve CE belgelidir.

“Aşırı doz” riski yoktur. Yan etki olarak sadece bazı hastalarda hafif bulantı ve baş dönmesi rapor edilmiştir. Bu yöntem çok güvenli olarak kabul edildiği için özellikle Kanada, Avustralya, İsveç, İngiltere ve ABD’de normal doğumlarda kullanılmaktadır. Bir çok ülkede normal doğumlarda epidural anestezisinin yerini almıştır. Örneğin Kanada, Avustralya; ingiltere ve İsveçte 10 normal doğumun 6-8’i bu sistem eşliğinde yapılmaktadır. Vücutta metabolize olmaz ve inhalasyon kesildikten 2-3 dakika içinde vücudu terkeder. 10 dakika sonra, hasta araç kullanabilir.

Bu analjezi sistemi, medikal uygulamalarda ortaya çıkan ağrı ve endişe ile baş etmede, kanıtlanmış etkisi ve güvenlik özellikleriyle, doktorlara ve hastalara yeni bir seçenek sunar.

Doktor, hastası rahat ve uyumlu olduğundan, yaptığı işlemi çok daha hızlı ve rahat yapar. Hasta da, ağrıya toleransı arttığı ve endişesi kaybolduğundan, işlemi çok huzurlu yaptırır. Hem hasta, hem de doktor için maksimum konfor sağlanmış olur.

Avantajları

-Anestezi değil analjezi sistemi,

-Çok uzun bir güvenlik kaydı var. 100 yıldan uzun bir süredir kullanımda. Vücutta metabolize olmaz, normal doğum kullanımında bebeğe geçmez. “Aşırı Doz” yoktur.

-Kendi kendine kullanım. Ağızlık hastanın  elindedir, istediği zaman kullanır.

-Hızlı etki(hasta beklemez, etki 30 saniye içinde başlar)

-Doktor, işlemi çok konforlu bir ortamda ve daha hızlı yapar. Hasta, rahat ve uyumludur.

-Hasta, uygulama sonrası kendine çabuk gelir. Gaz, 3 dakika içinde vücudu terkeder, hasta 10 dk sonra araç kullanabilir.

-Refakatçi gerektirmez,

-Hasta başı maliyeti çok düşüktür.

-Hasta sayısını artıran bir yöntem.

Yan Etki

Bazı hastalarda hafif bulantı ya da baş dönmesi olabilir. Bir kısım hastada da sersemlik hissi olabilir. Bu etki çok kıs sürer.

Kontrendikasyonları

Bleomycine sulphate kullanımı,

Oksijen satürasyonun 95’ten düşük olması,

Ağır KOAH,

pnömotoraks,

hemotoraks,

Ciddi B12 eksikliği

Gebelik 1. trimester

3 yaş altı çocuklar

Nasıl Etki Eder?

Hasta gazı çektikten sonra 20 saniye içinde, akciğerlerde oluşan basıncın dengelenmesiyle alveollere, kan ve dokulara ulaşır sonra beyne gider ve saniyeler/dakikalar içinde rahatlatıcı ve ağrı kesici etkisi başlar. N2O tıpta kullanılan gazlar içinde, en hızlı etki başlangıcına sahiptir. Bu etki mekanizması vücuttan atılırken de aynı hızla gerçekleşmektedir. N2O neredeyse vücut tarafından hiç metabolize edilmemekte ve vücuttan dışarı atılmaktadır.

Kanda serbest gaz olarak dolaşır, hemoglobinle birleşmez ve biyo-transformasyona uğramaz. Nefes vererek vücuttan kolayca atılır.

Etki Mekanizması:

Anksiyolitik Etki:

Beyindeki başlıca inhibitör ve nörolojik-transmiter olan GABA(Gamma Amino Butirik Asit) reseptörlerini aktive ederek anksiyolitik etki sağlar. GABA reseptörleri, MSS inhibitör nörolojik-transmiteri olarak çalışır.

Analjezi Etkisi:

Endojen opiatların salınımını sağlayarak etki eder. Bunlar: Dinorfin, Enkefalin ve Beta- Endorfin’dir.

Öforik Etki:

Dopamin salgılanmasını sağlayarak etki eder. Bu özelliği, analjezik etkisine de katkı sağlar.

Hasta, yeterince gazı inhale ettikten kısa bir süre sonra biraz çakır keyif olur. Vücutta genel bir gevşeme hali, kol ve bacaklarda hafifleme hissi olur. Utangaçlık ortadan kalkar. Ağrı tamamen yok olmaz ama hasta yapılan işlemi, ağrıyı umursamaz. Bir anlamda, hastanın ağrı ile bağlantısı kesilir. Ama hasta kendindedir ve kooperedir. Sorulara cevap verir ve uyumludur. O yüzden bu işlem “Bilinçli Sedasyon”dur. Bilinçli Sedasyon, bilincin açık olduğu ve sözlü uyaranlara cevap verebilir durumdayken, korku ve endişenin ortadan kalktığı  ve sözlü uyaranlara cevap verebilir durumdayken korku ve endişenin ortadan kalktığı rahatlama durumu olarak tarif edilebilir.

Ayrıca bütün hayati fonksiyonlar stabildir ve nefes alma/yutkunma gibi koruyucu refleksler baskılanmamıştır.

Güvenlik Özellikleri

100 yıldan daha uzun bir güvenlik kaydı bulunmaktadır. FDA onaylıdır.

-Kontrol hastadadır. İhtiyacı olduğunda çeker.

-Gaz basınçlarıyla ilgili sesli ve görüntülü alarmlar vardır.

-Oksijen bittiğinde, cihaz N2O’yu kapatır. Hasta ortamdaki havayı çeker.